Naslovna2022-02-11T17:58:40+01:00

Kvantitativna i kvalitativna analiza proteina za potrebe biomedicine i biotehnološke industrije

Dobro došli na stranice EU projekta Qua/Qua Protein

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite: www.strukturnifondovi.hr i OPKK – Operativni program Konkurentnost i kohezija (www.opzo-opkk.hr)

Izradu stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Puni naziv projekta je QUA/QUA Protein: Kvantitativna i kvalitativna analiza proteina za potrebe biomedicine i biotehnološke industrije. U svojoj osnovici projekt pristupa problemu kvalitativne i kvantitativne analize proteina, peptida i amino kiselina multidisciplinarno. Novosintetizirani reagens pod vodstvom dr. sc. Nikole Basarića iz Laboratorija za sintetsku organsku kemiju (LSOK), Instituta Ruđer Bošković biti će predmet patentne zaštite. Institut Ruđer Bošković, u svojoj dugogodišnjoj tradiciji njeguje impozantan patentni portfelj, a na ovaj način će se pokušati nastaviti navedena tradicija inovacija na Institutu. Implementacija, razvoj i uporabljivost novog reagensa bit će eksperimentalno razrađena u Laboratoriju za bioanalitiku pod vodstvom dr. sc. Marija Cindrića, dok će se transfer znanja i tehnologije te bioinformatička razrada inovativnog programskog paketa biti provedena u suradnji s partnerom na projektu tvrtkom Conscius d.o.o. Ovime se projektu nadodaje i komercijalna komponenta, gdje će se pokušati tržišno kapitalizirati inovativnost, u skladu sa strategijom i razvojnim smjernicama EU za period do 2030. godine.

Pratite novosti

Go to Top